fake 2005 @ code flow

Критика на чистия образ - между ментето и цитата

Един проект на Сдружение "Изкуство днес" в сътрудничество с code flow. Написано и курирано от Димитрина Севова.

От 7. октомври до 8. ноември 2005 г. в Център за съвременно изкуство - "Баня старинна", Пловдив.

(последно актуализирано 2006-07-10):
Критика на чистия образ - между ментето и цитата
От пресата

(последно актуализирано 2005-12-10):
Критика на чистия образ - между ментето и цитата
Изложбата (за сега на английски)

(последно актуализирано 2005-12-10):
Критика на чистия образ - между ментето и цитата
Книгата

Критика на чистия образ - между ментето и цитата
Хронология (за сега на английски)
Архив на тази страница по хронологичен ред. Тази страница е преорганизирана за по-лесно ползване.

Може да намерите допълнителна информация за проекта на Уеб сайта на организатора, Сдружение "Изкуство днес".